Video igaragaza uburyo umuntu yi embedding system yanyu

umva c mugerageze mushyireho video igaragaza uuburyo umuntu yi embd system yanyu niye kuko biragoranye

Thank you @hirwa we are currently working on that. once the videos are done we will notify you

1 Like